Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Πρασινίζω το Σχολείου μου (Eνδεικτικό Σχέδιο Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων)

Τίτλος προγράμματος

Πρασινίζω το Σχολείο μου

Υπότιλτος - Υποθέματα

  • Κήποι και καλλιέργειες
  • Οργανικά απορρίμματα και κομποστοποίηση
  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  • Διατήρηση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Βιοποικιλότητα: Χλωρίδα του τόπου μας
  • Χώρος, οργάνωση και αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου
  • Ιδιοκατασκευές γλαστρών-φυτωρίων

Θεματολογία

Φυσικό Περιβάλλον, Δομημένο τοπικό περιβάλλον (σπίτι, σχολείο, κοινότητα κλπ), Φυτά του τόπου μας, Οικοσυστήματα, Κήποι και καλλιέργειες, Κομποστοποίηση, Διατροφή

Παιδαγωγικοί στόχοι (Συνοπτικά οι πιο σημαντικοί)

Πρασίνισμα διαφόρων «γωνιών» του σχολείου μέσα από μια αισθητική αλλά και παιδαγωγικά χρηστική αντίληψη, ενταγμένη σε ένα διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο έμπρακτης και βιωματικής προσέγγισης περιβαλλοντικών δράσεων, με προσανατολισμό το θεματικό έτος  για Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη της UNESCO: 2013-14 - «Ενεργοί Πολίτες».
Φυτέματα (παρτέρια, γλαστρούλες κ.ά.) στο σχολικό χώρο αναδεικνύοντας σε μικροεπίπεδο διάφορα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, οικολογίας, οικοσυστήματος, ενεργειακών πόρων κ.ά. 
Ανάδειξη του ρόλου του μαθητή ως ενεργού πολίτη, ο οποίος με δικές του παρεμβάσεις μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του, με ποικίλα προσωπικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ακόμα και οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει αυτή η δράση του.
Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών καθώς και καλλιέργεια αισθήματος συμμετοχής και συλλογικής προσπάθειας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης-Συνεργασίες 

Θα υιοθετηθούν μέθοδοι και τεχνικές βιωματικής προσέγγισης με στόχο την ενεργητική μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν διδακτικές προσεγγίσεις συνεργατικής μάθησης, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διερευνητική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση κ.ά.
Πέρα από την αισθητική παρέμβαση στο χώρο μας, θα αξιοποιηθούν οι πράσινες εστίες που θα δημιουργήσουμε, ως μικρά εργαστήρια δράσεων και πειραματισμού.
Προβλέπεται επικοινωνία μεταξύ άλλων σχολείων που εκπονούν αντίστοιχα προγράμματα, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τις Νέες Τεχνολογίες  Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΝΤΠΕ), με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της συλλογικής, συνεργατικής προσπάθειας από μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπική κοινωνία, σε μια κοινή προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σχολικού χώρου χαράς και σύνδεσης με ενδιαφέροντα και ανάγκες μαθητών.
Συνεργασίες θα υπάρξουν με το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων ΠΕ Ν. Ηρακλείου, το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας πρασίνου του δήμου Ηρακλείου,  το τμήμα φυτικής παραγωγής του ΤΕΙ Κρήτης, τοπικά φυτώρια, γεωπόνους, μικροκαλλιεργητές του νομού μας κ.ά.
Ιδιαίτερες προσπάθειες θα γίνουν προς την κατεύθυνση της ενεργής υποστήριξης της όλης προσπάθειας από σύλλογο γονέων και τοπική κοινωνία. 


Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη περιβάλλοντος, Φυσικές επιστήμες, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική αγωγή. 
Γενικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχέεται συνολικά στα ενιαία αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές δράσεις

1ος Μήνας

Συζήτηση και σχέδιο δράσης με τους μαθητές μας σχετικά με το πρόγραμμα.
Καταιγισμός και χαρτογράφηση ιδεών, αφίσα με στόχους, ανάθεση αρμοδιοτήτων στους μαθητές (υπεύθυνοι συντονισμού, γραμματέας, ημερολόγιου, επικοινωνίας κ.ά.). Βιβλιογραφική μελέτη, οργάνωση του υλικού, έντυπου και ψηφιακού και οργάνωση σχετικών παρουσιάσεων 

2ος Μήνας

Διοργάνωση επίσκεψης σε Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με το θέμα μας.
Επικοινωνία με άλλα σχολεία και προμήθεια υλικών απαραίτητων για τα «φυτώριά μας».
Κατασκευή κάδου κομποστοποίησης.
Σχεδιασμός του κήπου μας (ή των γλαστρών)
Φύτεμα των πρώτων σπόρων σε περιβάλλον κατάλληλο για την εποχή.

3ος Μήνας

Διοργάνωση επίσκεψης στην «Όαση» στο πάρκο πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.
Συνεργασία με τους υπεύθυνους για εμπλουτισμό και φροντίδα των «καλλιεργειών» μας.
Προσπάθεια κατασκευής μικρού θερμοκηπίου ή δημιουργία «περιβάλλοντος» θερμοκηπίου. 
Επικοινωνία με άλλα σχολεία, καταγραφή δράσεων.

4ος Μήνας

Διοργάνωση επίσκεψης σε κάποιο φυτώριο ή πάρκο πρασίνου κοντινό στο σχολείο μας. Συνεργασίες και συμβουλές από γεωπόνους. Πειράματα στις «καλλιέργειες» μας.
Επικοινωνία με άλλα σχολεία, καταγραφή δράσεων.

5ος Μήνας

Παρατήρηση της ανάπτυξης των φυτών. Φύτευση και εμπλουτισμός των «καλλιεργειών μας».
Επικοινωνία με άλλα σχολεία, καταγραφή δράσεων.

6ος Μήνας

Σε συνεργασία και με άλλα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δραστηριότητες δημόσιας πληροφόρησης μέσα από σχετική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό.
Το παραπάνω παράδειγμα Σχεδίου Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως στόχο να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, να πάρουν ιδέες, για τη διαμόρφωση αντίστοιχου δικού τους σχεδίου. Μεθοδολογία υλοποίησης, στόχοι, δράσεις κλπ προτείνονται ενδεικτικά και μπορούν (και πρέπει) να προσαρμοστούν ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής τάξης.Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο "Πρασινίζω το Σχολείο μου" από τον δημιουργό Γιώργος Π. Μαρκατάτος διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου